Nguyễn Quốc Tuấn

Web Designer and Developer

Nguyễn Quốc Tuấn

0898.616.898

Bắt đầu làm freelancer từ năm 2015. Có kinh nghiệm thiết kế các website về CRM, quản lý học viên, quản lý nhân sự, website bán hàng, tin tức...
Xây dựng các ứng dụng di động về học tập, du lịch, ứng dụng desktop, automation tool...

Liên hệ